top of page

Salgsbetingelser

For kjøp av Nordicpt.no tjenester må man være 18 år eller eldre, hvis du er under 18 år, må medlemskapet registreres på verge eller foresatte og sende inn til kontakt@nordicpt.no om hvilket navn, e-postadresse og SMS som ønsker oppfølgingen.
 

PRODUKTER

NordicPT AS (org nr 829 579 782) tilbyr 3 ulike hovedprodukt og abonnement:
PT- og fysioterapitimer, online coaching og tilgang til treningsapp. Alle disse produktene er knyttet opp mot medlemskap hos oss. 

PT- og fysioterapitimer kan selges separat, uten å være knyttet mot medlemskap og abonnement.

ABONNEMENT

Medlemskapene er en abonnementstjeneste med og uten bindingstid etter utløpt prøveperiode. Pris og eventuell binding avhenger av hvilket abonnement som er tegnet. App-abonnementet gir tilgang treningsapp med treningsprogram, kostholds tips, en loggføringsplattform for trening og andre videoer og dokumenter laget i regi av NordicPT. Online-coaching abonnement inkluderer i tillegg til alt i app-abonnementet en plattform for å kommunisere direkte med trener ukentlig, mulighet for å booke videosamtaler, tilrettelagt treningsprogram og kostholdsplan. PT-timer abonnementet inkluderer alt som er i app- og coaching abonnementet i tillegg til at medlemmet har rett til å booke og gjennomføre fysiske PT- og fysioterapitimer med tilrettelagt veiledning på treningssenteret hvor personlige trener og fysioterapeut tilhører.
 

Det gis mulighet for å endre medlemskapet sitt i løpet av bindingstiden. Eksempelvis kan ett 6 måneders app-abonnement oppgraderes til 6 måneders online coaching eller PT- /fysioterapitimer.
 

TJENESTEYTER OG BRUK AV PRODUKT

Bruker står ansvarlig for å hele tiden holde seg oppdatert på våre tjenester og sin egen ytelse av medlemskapet. Fullfører eller benytter ikke bruker seg av ytelsene som er inkludert i medlemskapet vil heller ikke våre tjenester bli gitt i sin helhet. 
 

KANSELLERING/AVLYSNING AV AVTALER

I avtaler inngår booking av fysiske PT eller fysioterapitimer, telefonsamtaler og online coaching videosamtaler. Avlysning skal skje senest 24 timer før avtalt time, dette gjelder for begge parter. SMS, e-post og chat i medlemsapp er kommunikasjonsplattformer som er gyldige for å gi beskjed om avlysning av fysiske timer, og skal sendes til din kontaktperson. Dersom timen avlyses senere enn 24 timer av medlem, vil full verdi bli belastet. Dersom avtale med kontaktperson i NordicPT avlyser senere enn 24 timer, belastes ikke medlemmet og timen flyttes til ett nytt tidspunkt.
 

BINDINGSTID/OPPSIGELSE

Medlemskap innenfor prøveperiode er gratis og åpen mot oppsigelse uten kostnad. Dersom prøveperioden utløper vil man bli belastet for månedsprisen til medlemskapet man har valgt.
 

Bruker godtar bindingstid til valgt medlemskap, og abonnementet kan ikke sies opp før endt bindingstid med mindre det totale beløpet på abonnements bindingstid er betalt. Dette kan gjøres via en engangssum dersom kunden ønsker å oppheve medlemskapet. Send e-post til kontakt@nordicpt.no eller din kontaktperson i NordicPT AS for nærmere spørsmål om resterende beløp på ditt abonnement.
 

Når bindingstiden er passert fortsetter abonnementet frem til bruker sier det opp. Bruker står til ansvarlig for å avslutte sitt medlemskap uavhengig om det er under prøveperiode, betaling eller om bindingsperiode har utløpt. Tjenester utenfor bindingstid kan til enhver tid sies opp av begge partene. Oppsigelsestiden er 1 - en - måned for kunder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned dersom ikke annet er avtalt. Medlemskap vil ikke bli refundert eller kansellert dersom bruker ikke følger vilkårene. Endt medlemskap hos NordicPT AS påvirker ikke betalingsforpliktelse ovenfor denne avtalen.
 

SLIK AVSLUTTER DU MEDLEMSKAPET

Medlemskapet avsluttes ved å sende en e-post med navn, telefonnummer og e-postadressen tilknyttet ditt medlemskap til kontakt@nordicpt.no, Margrete@nordicpt.no eller Ino@nordicpt.no.
 

Når oppsigelsen er registrert hos NordicPT vil kunden motta en bekreftelse via e-post om sin oppsigelse.
 

ANGRERETT

Du har 14 dager angrerett etter opprettet medlemskap. Ved gjennomførte PT-/fysioterapitimer vil angreretten umiddelbart forfalle, og bruker må betale for de tjenester som er gjennomført. Angrerettlovens § 22C.
 

FRYST MEDLEMSKAP

Bruker har rett til å fryse medlemskapet sitt i 1 – en - måned i løpet av sin bindingstid. Ved dokumentasjon fra lege kan medlemskapet fryses opp til 60 dager uten kostnad. Medlemskapet og bindingstiden vil automatisk starte opp etter angitt periode slik som før fryst medlemskap.
 

REKLAME

Ved å registrere deg på NordicPT.no godtar du å motta reklame på e-post og/eller SMS. Vi vil kun sende ut relevant reklame og tilbud.
 

BRUKEROPPLYSNINGER

NordicPT AS lagrer navn, e-postadresse, telefonnummer og bostedsadresse. Kortinformasjon lagres ikke. Brukeropplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli solgt til en tredjepart.
 

Kunden plikter å holde NordicPT AS oppdatert med gjeldende telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse.
 

NordicPT AS står ikke ansvarlig for feilinformering av kundens alder, navn, e-postadresse, kortinformasjon eller helseopplysninger.
 

Det er kunden sitt ansvar og meddele riktig og sann informasjon.

Dersom identitetsforfalskning er funnet sted vil dette politianmeldes.
 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Det er enighet om at trening og opphold i og utenfor treningsstudio forgår på eget ansvar, og verken din Fysioterapeut, personlig trener (PT) eller NordicPT AS kan stilles til rette dersom ulykker skulle oppstå.
 

Herunder fraskrives også NordicPT AS ansvar for tap og skade på personlige eiendeler eller klær.
 

Det er enighet om at det er kundens ansvar å sørge for at vedkommende er frisk nok til å følge våre råd for trening og kosthold.
 

MEDISINSK ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle medlemmer står ansvarlig for å bruke våre tips og program korrekt etter egen helse. Alle usikkerheter og problemstillinger må avklares i samråd med lege etter eget ansvar. NordicPT AS står ikke ansvarlig for helserelaterte problemstillinger som eksempelvis allergier eller sykdom, og heller ikke skader som kan forekomme av feil teknikk, overbelastning eller tidligere historikk.


Kunden garanterer gjennom dette at de har god nok fysisk og psykisk helse til å gjennomføre oppfølging med NordicPT AS. Samt at de tillater at NordicPT AS utformer trenings- og kostholds anbefalinger på bakgrunn av disse opplysningene.

Dersom kundens helsetilstand endres, og ikke lengre er god nok til å gjennomføre noen av NordicPT`S anbefalinger, er det KUNDENS PLIKT å opplyse NordicPT AS om dette ved første anledning.

BETALING/FAKTURA

Ved opprettelse av app-abonnement vil det foreta automatisk betalingstrekk av kortet du registrerer for hver måned som medlem. Utestående periode for abonnementet vil forsøkes å trekkes selv etter avsluttet medlemskap frem til betaling. Når perioden for medlemskapet er betalt vil betalingstrekk avsluttes.
 

Ved opprettelse av online coaching eller PT- eller fysioterapeuttimer kan bruker velge mellom automatisk betalingstrekk eller få tilsendt månedlig faktura via e-post.
 

Ved manglende kortbetaling på automatiske trekk vil det bli sendt elektronisk faktura til registrert e-postadresse. Fakturagebyr kr 35 tilkommer.


MULIGHET TIL ENDRING AV RETNINGSLINJENE:
Selv om det er lite sannsynlig, kan disse retningslinjene endres ved enhver tid av NordicPT. Om NordicPT oppdaterer retningslinjene, vil informasjon deles og legges ut på våre nettsider.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer retter mot våre retningslinjer, vennligst send en beskjed til kontakt@nordicpt.no.

bottom of page